la-Facultate.ro      


Fondat 2010     |                     Universitati si Facultati                   |      Contact


Universitati si Facultati de Stat si Particulare

 

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” : Facultatea de Stiinte, Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Drept și Stiinte Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Formare Profesională Continuă

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" : Facultatea de Design, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară Turism și Protecția Mediului, Facultatea de Teologie, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Facultatea de Sțiinte Economice, Facultatea de Științe Exacte, Facultatea de Stiințe Umaniste și Sociale, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD), Departamentul pentru Învatamânt la distanta

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Bacau

Universitatea "Vasile Alecsandri" : Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Știinte, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Baia Mare

Universitatea de Nord : Facultatea de Inginerie, Facultatea de Resurse Minerale și Mediu, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic (DPPPD), Departamentului de studii doctorale si postuniversitare

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Bălți

Universitatea de Stat "Alecu Russo" : Facultatea de Drept, Facultatea de Economie, Facultatea Tehnica, Fizica, Matematica si Informatica, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Facultatea de Filologie, Facultatea de Pedagogie, Psihologie si Asistenta sociala, Facultatea Stiinte ale Naturii si Agroecologie, Facultatea de Muzica si pedagogie muzicala

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Brasov

Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda"

Universitatea Transilvania : Facultatea de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie Tehnologica, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere, Facultatea de Industria Lemnului, Facultatea de Constructii, Facultatea de Alimentație și Turism, Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatii de Stiinte Economice, Facultatea de Litere, Facultatea de Drept și Sociologie, Facultatea de Medicină, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Muzica, Departamentului pentru Învatamânt la Distanta si Învatamânt cu Frecventa Redusa, Departamentul de Doctorat

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Braila

Universitatea ,,Dunărea de Jos" : Facultatea de Inginerie

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Bucuresti

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” : Facultatea de Poliție, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică

Academia de Studii Economice : Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine; Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune; Facultatea de Comert; Facultatea de Economie; Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului; Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori; Facultatea de Management; Facultatea de Marketing; Facultatea de Relatii Economice Internationale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Scoala Doctorală

Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul" 

Academia Tehnica Militara : Facultatea de sisteme electronice si informatice militare, Facultatea de Mecatronica si Sisteme Integrate de Armament, Colegiul Tehnic de Aparare si Securitate, Departamentul de Limbi Străine

Universitatea : Facultatea de Administrație si Afaceri, Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie si Geofizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Teologie Baptistă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Departamentul pentru Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, Departamentul de Tehnologii, Centrul de Excelență ȋn Studiul Imaginii, Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială, Scoala Doctorala Francofona de Stiinte Sociale, Departament pentru Pedagogia Invatamantului, Departamentul de Învățământ Deschis la Distanță

Școala Națională de Studii Politice și Administrative : Facultatea de Administratie Publica, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Facultatea de Stiinte Politice, Facultatea de Management, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic - D.P.P.D.Invatamant la distanta, Scoala Doctorală

Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" : Facultatea de Arhitectura, Facultatea de Urbanism, Facultatea de Arhitectura de Interior, Departamentul studii avansate

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" : Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Moase si Asistenta medicala

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară : Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Scoala Doctorală, Departamentul de Învățământ la Distanță

Universitatea Națională de Apărare "Carol I" : Facultatea de Comandă și Stat Major, Colegiul de Război, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educațional și al Achizițiilor, Colegiul de management al crizelor si operatii multinationale, Departamentul de Limbi Straine, Centrul de Studii Strategice de Apărare și SecuritateUniversitatea Nationala de Aparare "Carol I", Colegiul de Informații pentru Apărare, Departamentul pentru Învățământ Distribuit Avansat la Distanță

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografic㠓I.L.Caragiale” : Facultatea de Teatru, Facultatea de Film

Universitatea Nationala de Arte : Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative si Design, Facultatea de Istoria si Teoria Artei

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport : Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Kinetoterapie, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Universitatea Nationala de Muzica : Facultatea de Interpretare Muzicală , Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie muzicala

Universitatea Politehnica : Facultatea de Inginerie Electrica, Facultatea de Energetica, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea Transporturi, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Facultatea de Inginerie cu Predare in Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și Științe Socio-Umane

Universitatea Tehnică de Constructii : Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole, Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Facultatea de Instalatii, Facultatea de Utilaj Tehnologic, Facultatea de Geodezie, Facultatea de Hidrotehnica, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

 

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Cahul

Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" : Facultatea de Filologie și Istorie, Facultatea de Economie, Informatică și Matematică, Facultatea de Drept și Administrație Publică

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Chisinau

Academia de Administrare Publica

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice : Facultatea de Muzica, Facultatea de Arte Dramatice și Management Artistic, Facultatea Arte Plastice

Academia de Studii Economice : Facultatea de Business si administrarea afacerilor, Facultatea de Economie generala si drept, Facultatea de Cibernetica Statistică si Informatica Economica, Facultatea de Relatii economice internationale, Facultatea de Contabilitate, Facultatea de Finante

Academia „Ștefan cel Mare” : Facultatea de Drept, Facultatea Securitate si Ordine Publica

Universitatea : Facultatea de Biologie și Pedologie, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Facultatea de Drept, Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, Facultatea de Științe Economice

Universitatea Agrară de Stat din Moldova : Facultatea de Agronomie, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Economie, Facultatea de Contabilitate, Facultatea de Medicina Veterinară, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, Facultatea de Inginerie Agrară si Transport Auto, Facultatea de Cadastru și Drept

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creang㔠:  Facultatea Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire, Facultatea Limbi și Literaturi Străine, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Facultatea Filologie, Facultatea Istorie și Etnopedagogie, Facultatea Pedagogie, Facultatea Arte Plastice și Design

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" : Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie, Facultatea Rezidențiat și Secundariat Clinic, Facultatea de Educație Continuă în Medicină și Farmacie

Universitatea de Stat Tiraspol : Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Facultatea Biologie și Chimie, Facultatea Geografie, Facultatea Filologie, Facultatea Pedagogie

Universitatea Tehnica a Moldovei : Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie și Management în Mecanică, Facultatea de Inginerie și Management în Construcția de Mașini, Facultatea de Radioelectronică și Telecomunicații, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Facultatea de Tehnologie și Management în Industria Alimentară, Facultatea de Industrie Ușoară, Facultatea de Urbanism și Arhitectură, Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții, Facultatea de Inginerie Economică și Business

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Cluj-Napoca

Academia de Muzica "Gheorghe Dima" : Facultatea de Interpretare Muzicală Facultatea Teoretică, Facultatea de Artă Scenică, Facultatea de Muzică "Piatra Neamț", Departamentul de pregatire a personalului didactic

Universitatea Babeș-Bolyai : Facultatea de Matematica și Informatica, Facultatea de Fizica, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimica, Facultatea de Biologie și Geologie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Știința Mediului, Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru și Televiziune, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Educație Fizica și Sport, Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Sociologie și Asistența Sociala, Facultatea de Business, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Facultatea de Teologie Greco-Catolica, Facultatea de Teologie Romano-Catolica, Facultatea de Teologie Reformata, Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță

Universitatea de Arta si Design : Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative si Design

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" : Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară : Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară, Învățământul la Distanță și cu Frecvență Redusă, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Universitatea Tehnica : Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Electrica, Facultatea de Arhitectura si Urbanism, Facultatea de Constructii, Facultatea de Instalatii, Facultatea de Constructii de Masini, Facultatea de Mecanica, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

 

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Constanta

Academia Navala "Mircea cel Batran" : Facultatea Marina Militara, Facultatea Marina Civila, Departamentul Învățământul cu Frecvență Redusă si Masterat

Universitatea Ovidius : Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, Facultatea de Drept si Stiinte administrative, Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, Facultatea de Educatie fizica si Sport, Facultatea de Fizica, Chimie, Electronica si Tehnologia petrolului, Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatea de Stiinte economice, Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie mecanica, industriala si maritima, Facultatea de Constructii, Facultatea de Arte, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Craiova

Universitatea din Craiova : Facultatea Agricultură, Facultatea Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Fizica, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu și Informatică Industrială, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematica și Informatică, Facultatea de Mecanica, Facultatea de Teologie, Facultatea de Științe Socio - Umane, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

Universitatea de Medicină și Farmacie : Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Moașe si Asistență Medicală

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Galati

Universitatea ,,Dunărea de Jos" : Facultatea de Mecanică, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Științe, Facultatea de Arhitectură Navală, Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Facultatea de Inginerie Electrică și Electronică, Facultatea de Știința Calculatoarelor, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Arte, Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Departamentul de învațământ la distanță

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Iasi

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" : Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Filosofie și Științe Social - Politice, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Informatică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Biroul Doctorate, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și IFR (DID)

Universitatea de Arte „George Enescu” : Facultatea de Interpretare Muzicală,  Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, Departamentul Teatru

Universitatea de Medicina si Farmacie "GR.T.POPA" : Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Bioinginerie Medicala

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" : Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie, Facultatea de Medicină Veterinară, Departament Invatamant la Distanta  - Facultatea de Agricultură, Departament Invatamant la Distanta - Facultatea de Horticultură, Departament Invatamant la Distanta - Facultatea de Zootehnie

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" : Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino", Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Facultatea de Construcții și Instalații, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Oradea

Universitatea : Facultatea de Arhitectura si Constructii, Facultatea de Arte Vizuale, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii internationale, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicina si Farmacie, Facultatea de Muzica, Facultatea de Protectia Mediului, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Juridice, Facultatea de Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Facultatea de Textile si Pielarie, Departamentul pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic (DPPPD), Departamentul pentru Invatamant la Distanta (ID)

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Petrosani

Universitatea : Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, Facultatea de Mine, Facultatea de Științe, Departamentul de Formare Continuă și Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de Învățământ la Distanță

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Pitesti

Universitatea : Facultatea de Stiinte, Facultatea de Electronica, Comunicatii  si Calculatoare, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Mecanica si Tehnologie, Facultatea de Litere, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Teologie  Ortodoxa, Facultatea de Matematica-Informatica, Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Departamentul de Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Ploiesti

Universitatea „Petrol-Gaze” : Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie, Facultatea de Litere si Stiinte, Facultatea de Stiinte Economice, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Resita

Universitatea "Eftimie Murgu" : Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Departamentul de Invatamant la Distanta

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Sibiu

Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu“

Universitatea "Lucian Blaga" : Facultatea de Teologie "Andrei Șaguna", Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu", Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Istorie și Patrimoniu "Nicolae Lupu", Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth", Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină "Victor Papilian", Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, Facultatea de Știinte Economice, Facultatea de Jurnalistică, Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Departamentul de Teologie Protestantă, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă al Universității, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Suceava

Universitatea “Ștefan cel Mare” : Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facutatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Facultatea de Istorie și Geografie, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Facultatea de Știinte ale Educației, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Educatie Continuă

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Targoviste

Universitatea Valahia : Facultatea de Științe Economice, Facultatii de Stiinte Umaniste, Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, Facultatea de Stiinte si Arte, Facultatea de Inginerie Electrica, Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronica si Robotica, Facultatea de Ingineria Mediului si Biotehnologii, Facultatea de Teologie, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Departamentul de Invatamant la Distanta si Formare Continua, Școala Doctorală

 

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Targu-Jiu

Universitatea ”Constantin Brâncuși” : Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte Juridice, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Litere și Științe Sociale, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentele pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic, Departamentul pentru Invatamant la Distanta

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Targu Mures

Universitatea de Arta Teatrala : Facultatea de Teatru, Facultatea de Muzica

Universitatea de Medicina si Farmacie : Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie

Universitatea "Petru Maior" : Facultatea de Inginerie,  Facultatea de Științe și Litere, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Scoala Doctorală, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic Departamentul de Invățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Timisoara

Universitatea de Medina si Farmacie "Victor Babes" : Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie

Universitatea "Politehnica" Facultatea de Arhitectura , Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Facultatea de Constructii, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica, Facultatea de Hidrotehnica, Facultatea de Management In Productie si Transporturi, Centrul de Studii in Invatamant la Distanta (CSID)

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului : Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Științe Socio-Umane

Universitatea de Vest : Facultatea de Arte și DesignFacultatea de Chimie, Biologie și Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatea de Muzica, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.), Departamentul de Educație Continuă și Învățământ Deschis la Distanță

Universitati si Facultati Particulare

Hotărârea de Guvern nr. 635 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările/programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea

Găsește-ne pe Facebook

 

 


laAnunt.ro     |     eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014